Список публікацій Зрайка Р.І., члена Правління ГО “СЕНС”


Zrayko Roman, Board member of Non Government Organisation «Social-economical innovations in Society»

1. Формування соціального інтелекту як концепція освітньо-виховного процесу (у співавт.).
2. Юнгіанський психологічний тип як фактор духовного та особистісного розвитку. (Психологічні перспективи)
3. Психосоціальні особливості регіональної України (у співавт.). (Наукові студії з соціальної та політичної психології)
4. Спроба інтегрального підходу до змісту цінностей. (Наукові студії…)
5. Критерій соцієтальних функцій інституту освіти. (Соціальна психологія)
6. Смислоціннісний зміст неперервної освіти. (Зб.наук.праць Ін-ту психології)
7. Особистісні цінності як критерій соцієтальних функцій інституту освіти. (Наукові студії…)
8. Психологічне насильство: психофрактальний підхід (тези для «круглого столу»). (Соціальна психологія)
9. Цінності педагогів – важливий чинник реформування освіти (у співавт.). (Соціальна психологія)
10. Система освітньо-виховних функцій: проблеми і суперечності. (Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави)
11. Соціалізуючі цінності освіти в контексті глобалізації (Наукові студії…)
12. Педагогічна свідомість і проблеми психосоціального простору (Наукові студії…)
13. Особливості етноідентифікації в молодіжному середовищі. (Етнологічні студії ІМФЕ)
14. Крим та інша Україна: психокультурні підстави та проблеми інтеграції. (Зб.матер.конфер.ГО „СЕНС”)
15. Соцієтально- та індивідуально-психологічні чинники морального стану українського суспільства (Соціальна психологія)
16. Психофрактальна парадигма у моделюванні психічного (інформаційно-енергетичні фільтри соціальних впливів). (Розд. колект. моногр. „Основи фрактальної психології: Проект психоекологічного оновлення”)
17. Цінності педагогічної спільноти: проблеми і суперечності. (Розділ колект.моногр. „Педагогічна спільнота: психосоціальний аспект”)
18. Системно-інформаційне моделювання психіки (SIMTIM-технологія). Кн.1: Теоретичні основи. (у співавт.)