Програма семінарів-практикумів для жителів багатоквартирних будинків


ПРОГРАМА

курсу семінарів-практикумів для жителів багатоквартирних будинків –
«Практикум щодо визнання майнових прав на нерухомість співвласниками будинку, вирішення проблемних питань у відносинах з виконавцями житлово-комунальних послуг та як самоорганізуватися населенню»
___________________2016 року
( м. Київ, вул. Харківське шосе,160, 2-й поверх, конференц-зал.)
Одноденний семінар
Модератор:  Гайдук Валерій Якович

Перший день

(у програмі можливі зміни, програма розрахована на два дні)

Час Тема
10.00 Реєстрація учасників. Кава-брейк
10.10-11.30 Вступ до теми
Сучасний стан справ у житлово-комунальному секторі економіки України, перспективи та очікування. Аналіз причин виникнення проблем у відносинах споживача з виконавцями житлово-комунальних послуг. Природа формування громадянського суспільства, держави і демократії; трудова діяльність, капітал та економічна система; основні елементи будови суспільства; головні активи економічної системи. Розвиток самоврядування. Шляхи реформ.
Земельні відносини в Україні
Особливості формування земельних відносин в Україні; категорії земель, цільове призначення та види використання; земля як об’єкт правового регулювання; земельна ділянка як об’єкт власності; взаємовідносини між землевласниками та землекористувачами.
Об’єктивна реальність із легалізації прав власності на земельну ділянку
Політичний та економічний вплив на стан справ з легалізації прав власності на земельну ділянку; особливості реєстрації прав на земельну ділянку в Україні; відносини пов’язані з державною реєстрацією права власності на нерухоме майно; мотивація щодо правового володіння земельною ділянкою і до капіталізації активів.
11.30-13.00 Правове регулювання земельних та майнових відносин
Розкриття визначень та статей земельного законодавства; власність, основні поняття і визначення; Конституція України; основи господарського та цивільного права в Україні; об’єкти цивільних прав; земля як нерухоме майно: співвідношення цивільного і земельного законодавства України; розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності, власності територіальних громад, нормативно-правова база щодо розпорядження землями під об’єктами; документи, що посвідчують права на землю.
Нерухомість та її основні характеристики. Багатоквартирні будинки – спільна сумісна та спільна часткова власність.
Поняття нерухомості; фізична, правова та економічна ознаки нерухомості; поняття нерухомі речі та нерухоме майно; земельні поліпшення, як складова об’єкта нерухомості; речові права на нерухоме майно; обмеження речових прав;
Поняття земельної ділянки; фізичні характеристики; юридичні характеристики; характеристики місцезнаходження; план зовнішніх меж; площа земельної ділянки (фізична, геодезична); цільове призначення; компоненти що забезпечують цілісність земельної ділянки; поняття раціонального використання земельної ділянки в межах його функціонального використання; характеристика місця розташування; параметри топографії земельної ділянки; технічний паспорт земельної ділянки.
Поняття спільної власності на нерухомість (будинок, споруда, земельна ділянка). Права громадян на земельні ділянки для громадських потреб.
13.00-13.30 Кава-брейк (бутерброди)
13.30-15.00 Містобудівна документація та документація із землеустрою
Технічна документація із землеустрою, та інша документація, необхідна для оформлення прав на земельні ділянки на яких розташовані об’єкти (житлові будинки та споруди); склад, зміст і правила оформлення кожного виду документації із землеустрою; рівні регламентації використання земельної ділянки; містобудівна документація; регламентуючі документи; процедури щодо виконання робіт із землеустрою; виконавці робіт, вимоги, джерела інформації; складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, право користування земельною ділянкою при поділі чи об’єднанні земельних ділянок; вимоги щодо закріплення меж земельної ділянки в натурі.
Документація на багатоквартирний будинок, земельну ділянку (прибудинкову територію)
Джерела інформації зберігання документів; балансоутримувачі та правила утримання жилих будинків і прибудинкових територій; містобудівна та землевпорядна документація; технічна документація постійного зберігання (технічний паспорт, проектно-кошторисна документація, акти державної комісії про приймання жилого будинку в експлуатацію, котлові книги, тощо);
санітарні норми та правила утримання територій населених місць.
15.00-16.00 Роль державних та комунальних органів влади в урегулюванні питань у житлово-комунальному секторі та з питань власності. Повноваження, правовідносини, зобов’язання, управлінські та контролюючі функції; роль державних, комунальних органів влади у відносинах з виробниками, надавачами комунальних послуг; права громадян, територіальних громад, споживачів на рівноправні відносини щодо отримання комунальних послуг належної якості, відповідного обсягу з оплатою по факту.
16.00-16.30 Кава-брейк
16.30-18.00 Об’єднання співвласників.
Характеристика суб’єктів спільної власності – ОСББ, ЖБК, ОСН.
Приклади проблемних питань що виникають у правовідносинах під час володіння, користування, розпорядження приміщеннями, будівлями, спорудами, земельними ділянками
Моделювання ситуативних задач з права розпорядження для багатоквартирного будинку (кількох будинків).
Виявлення конфліктних ситуацій, причини виникнення конфліктів, розгляд пропозицій щодо їх усунення. Вироблення рішень цілеспрямованого досягнення результатів у найкоротші строки.
Приклади врегулювання проблемних питань що виникають у правовідносинах під час користування земельними ділянками державної чи комунальної власності.

Другий день

Час Тема
09.30-11.00 Поняття територіальної громади
Розкриття визначень та статей Конституції України, Цивільного Кодексу, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування. Визначення суб’єктів публічного та приватного права. Територіальні громади України та практика їх створення.
Створення органу самоорганізації населення (ОСН).
Мотивація. Розкриття визначень та статей Конституції України, земельного законодавства про місцеве самоврядування та органи самоорганізації населення; порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення; територія, в межах якої діє ОСН. Будинковий комітет (Будинком) – основна ланка територіальної громади; послідовність формування та вимоги щодо створення будинкового комітету. Рішення, заяви та інші документи необхідні для легалізації ОСН, набуття юридичного статусу. Фінансово-економічна основа ОСН. Типове положення про Будинком.
Моделювання процесу створення ОСН.
Практичний розгляд ситуацій по створенню будинкового комітету з адресною прив’язкою до будинків слухачів; розгляд причин та помилок, які впливають на організацію з утворення та діяльності Будинкомів. Обговорення та тестування слухачів щодо якості засвоєння матеріалу.
11.00-11.30 Кава-брейк
Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері житлово-комунального господарства
Законодавство про особливості реалізації прав власності у багатоквартирному будинку. Правові питання у сфері надання та отримання житлово-комунальних послуг, які потребують юридичного врегулювання – юридичної допомоги. Проблеми з укладання договорів та отримання відповідних житлово-комунальних послуг. Аналіз причин неотримання відповідних житлово-комунальних послуг споживачами – жителями будинків.
13.00-13.30 Кава-брейк (бутерброди)
13.30-15.00 Законодавство про житлово-комунальні послуги
Законодавчі та нормативно-правові акти у сфері надання та отримання житлово-комунальних послуг, захисту прав громадян, споживачів.
Порядок формування та процедури встановлення тарифів. Договірні засади, процедура погодження умов договору, договори приєднання.

15.00-16.00 Будинком + ТОВ «Місцеві соціально-інноваційні технології»
Контроль за формуванням тарифів і питання контролю відповідності та якості послуг. Пропозиції щодо врегулювання взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних послуг.

16.00-16.30
Кава-брейк
16.30-18.00 Будинком + ТОВ «Місцеві соціально-інноваційні технології»
Альтернативні варіанти отримання житлових послуг. Оформлення спільної часткової власності на багатоквартирний будинок разом із земельною ділянкою. Консультативне обслуговування співвласників будинків, правовий захист, представлення інтересів співвласників будинків в органах влади, у відносинах з виконавцями комунальних послуг, з суб’єктами господарювання. Підготовка та впровадження інноваційних проектів. Партнерство та працевлаштування.
Громадський захист. Третейське судочинство у житлово-комунальному секторі
Третейський розгляд, завдання третейського суду. Сфера застосування Закону України «Про третейські суди». Схема громадського розгляду судових справ у третейських судах.

Stvorennya-OSN1_b