Матеріали науково-практичної конференції (м.Київ, 26.12.14 і 13.01.15)


Реформи в Україні: ілюзії та реалії

Матеріали науково-практичної конференції

(м.Київ, 26 грудня 2014 р. і 13 січня 2015 р.)

Київ – 2016

Реформи в Україні: ілюзії та реалії. Матеріали науково-практичної конференції. – Київ: ТОВ «Спринт-Сервіс», 2016. – 68 с.

ISBN 978-617-7021-38-3

Конференція була організована громадською організацією «Соціальні та економічні новації у суспільстві» (ГО “CЕНС”) за активної підтримки Національної академії управління (НАУ) та Музею гетьманства (м.Київ).
В ній взяли участь провідні науковці, експерти, фахівці з різних напрямків здійснення суспільних реформ.
Головними темами, що розглядались, були наступні: системний аналіз реформ; економічні та психологічні аспекти процесу реформування; перегляд законодавства; юридичні аспекти; особливості функціонування суспільства; безпека та охорона здоров’я; освіта й наука; адміністративна реформа і місцеве самоврядуання; економічні колізії у сфері власності.
Конференція включала низку виступів з доповідями у рамках підготовленої програми (пленарні, секційні), а також обговорення у форматі круглого столу, серію презентацій, професійних консультацій, що передбачали усебічний розгляд проблемних питань і пропозицій щодо їх вирішення.
Вебсайт ГО „СЕНС”: http://consens1.org/

ISBN 978-617-7021-38-3 © ГО „СЕНС”, 2016

ЗМІСТ

Зміст 3
Передмова проф. Олександра Макаренка, голови правління ГО „СЕНС” 4
Глобальні аспекти локальних проблем України. Проф. Олександр Макаренко, зав.відділом Інституту прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”. 5
Мета і самоорганізація. Можливості самоорганізації суспільних систем. Генадій Повєщенко, Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”. 8
Крим та інша Україна: психокультурні підстави та проблеми інтеграції. Роман Зрайко, Лариса Карпʼюк 13
Соціально-психологічне підгрунтя правових відносин в Україні. Лариса Карпʼюк, виконавчий директор ГО „СЕНС” 23
Суспільна свідомість як детермінанта державного розвитку. Валерія Жовтянська, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 27
Подолання політико-правової спадщини Андрія Вишинського в структурі державного ладу України. Дмитро Добрий, докторант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 30
Реформа адміністративно-територіального устрою України: ілюзії та реалії. Радим Губань, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 34
Семіотико-правові аспекти реформування правової системи України. Олег Павлишин, докторант Національної академії внутрішніх справ 43
Геоінформаційні системи як засіб підтримки реформ. Приклади і можливості. Євген Самородов, Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”. 47
Права інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва:
право слідування. Юрій Гандзюк, заступник голови Громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності, голова комітету з питань авторського права та суміжних прав, голова ВГО „Всеукраїнське агентство авторських прав”, Власов М.М. 50
Конституційність як принцип реформування вищої освіти України. Володимир Ковтунець, доцент Національної академії управління, експерт Програми Альянсу сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI). 56
Реформа охорони здоровʼя – небхідні кроки. Руслан Добровольський, лікар загальної практики, голова Київського осередку ГО „Суспільна служба України”, член Громадської ради при Міністерстві охорони здоровʼя. 61
Нагальні проблеми біобезпеки України. Зінаїда Клестова, заступник директора з наукових питань, завідуюча Відділом наукового супроводу проблем біобезпеки та біоризиків Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів. 63

ПЕРЕДМОВА

Зараз Україна переживає важкий період, який, можливо, буде визначати її шлях на десятиріччя. Головним новим чинником став Евромайдан, що виразив настрої дуже великої частини населення України – для багатьох явно, але для багатьох їх бажання поки що не усвідомлені (скажімо, для пересічних жителів Сходу та Півдня).
Розмірковуючи над тим, як поширити розуміння післямайданної України, можна прийти до деяких пропозицій із різних питань. Але при намірах запропонувати поточні поради виникає враження, що навіть для тактичних завдань вже зараз треба виходити із загального розуміння поточної ситуації і загальних питань побудови майбутнього України та бажаного для всіх функціонування держави.
В першу чергу це зумовлено тим, що в Україні занедбана аналітична робота як загалом, так і стосовно конкретних проблем, і в царині функціонування держави накопичилась дуже велика кількість викликів і нерозглянутих завдань. В той же час ці питання дуже складні, вимагають наполегливої роботи, інтересу груп політиків, вивчення та врахування реакції суспільства та формування пропозицій з цих питань.
Таким чином, в Україні залишаються нерозвʼязаними проблеми вибору стратегічних шляхів розвитку та механізмів їх реалізації.
Запропонований збірник започатковує серію публікацій, що має на меті зібрати докупи міркування з багатьох повʼязаних між собою важливих питань. Основу збірника складають розширені варіанти доповідей на конференції „Реформи в Україні: ілюзії та реалії”, що була організована ГО «СЕНС» (громадська організація «Соціальні та економічні новації у суспільстві»). Конференція відбувалася протягом двох сесій: 26 грудня 2014 р. в Національній Академії Управління України за сприяння ректора Академії, проф., докт. екон. наук Єрохіна Сергія Аркадійовича та 13 січня 2015 р. в Національному музеї гетьманства за сприйняття директора музею канд. іст. наук Ярової Галини Іванівни. Матеріали доповнені статтями на теми, повʼязані з соціологією, інформаційними технологіями для суспільства та історією.
Зокрема, у збірнику розглянуто глобальні сценарії еволюції людства та місце України в них; проблеми біобезпеки; питання історії правознавства у звʼязку з сучасністю; соціології та психології суспільства загалом та конкретно України.

Олександр Макаренко, докт.фіз.-мат.наук, професор,
Голова правління ГО «СЕНС»