Електронний інформаційний помічник керівника Giscuit-Region


Наш колектив реформаторів займається як вивченням системних змін, так і розробкою таких прикладних моментів які є найбільш ефективними дієвими для усіх нас. Хочемо розповісти про електронний інформаційний помічник керівника (Giscuit-Region), запропонований фахівцями-новаторами.

Самородов Є ЛСАМОРОДОВ ЄВГЕН ЛЬВОВИЧ
Фахівець у галузі математичного моделювання, нелінійного аналізу, геоінформаційних систем.
Закінчив МВТУ ім. Н.Е. Баумана (1981).
Працює у відділі прикладного нелінійного аналізу ННК Інституту прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» з листопада 1996 року за переводом з Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова на посаді головного програміста.
Наукові інтереси пов’язані з математичним моделюванням, нелінійним аналізом динамічних систем, клітинними автоматами, застосуванням геоінформаційних систем.

 

Електронний інформаційний помічник керівника Giscuit-Region

Вступ

Керівник району є головним адміністратором і менеджером. Очевидно, що управління таким складним адміністративним комплексом вимагає величезних зусиль і є дуже складним завданням.
Для успішного господарювання необхідно мати бажання і можливості. Якщо є бажання, то знаходяться засоби управління районом.

На допомогу керівнику пропонується Електронний інформаційний помічник керівника.
Електронний інформаційний помічник керівника є програмно-апаратним комплексом, що дозволяє власникові мати on-line доступ до службової інформації в режимі 24 х 7. Доступ до даних пропонується зі стаціонарного або будь-якого мобільного пристрою, який має зв’язок з Інтернетом.

Завдяки Giscuit-Region керівник (і/або його помічники) постійно мають на своєму пристрої актуальні дані, швидкість оновлення яких залежить лише від старанності обслуговуючого персоналу.

Можливості Електронного інформаційного помічника керівника

Електронний інформаційний помічник керівника (Giscuit-Region) є програмним забезпеченням, яке дозволяє інтегрувати дані з різних відкритих і закритих джерел. Наприклад, отримати доступ до кадастрової системи, міської архітектури і даних водоканалу.
Продемонструємо використання Giscuit-Region для деталізації даних комунікацій на прикладі мереж водоканалу.
На Рис.1 показаний доступ до інформації водоканалу на різній картографічній основі.

Рис 1

На малюнках видно, що Giscuit-Region містить великий набір картографічних підкладок, на яких відображаються спеціалізовані дані (водопровід і каналізація). Інакше кажучи, керівник може без сторонньої допомоги бачити актуальний стан життєдіяльності району і налаштовувати подання даних на свій смак і розсуд.

Підготовчі дії для управління районом

Відомо, що для здійснення управління слід визначити об’єкт управління, мету (або цільову функцію), вихідні параметри та керуючі параметри.
Першим кроком побудови керованого процесу є визначення “початкового стану”. Для фіксації початкового стану слід провести інвентаризацію об’єкта (наявні ресурси, потенціал, необхідні витрати на підтримку функціонування). Інвентаризацію (створення електронної інфраструктури) можна виконувати мобільними клієнтами Giscuit-Region.
Далі слід вибрати початкову точку відліку, по якій можна буде відслідковувати зміни. За початкову точку можна взяти статистичні дані за минулий рік (або півріччя) і вибрати набір показників, які слід контролювати. До пріоритетних показників можна віднести фінанси (доходи/витрати) і громадську думку. Ці показники має складну просторово-розподілену структуру і залежать від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів. Вся інформація зберігається в системі і може бути відображена на черговій карті району.

Процес контролю над виконанням завдань

Giscuit-Region включає в себе процес електронного узгодження документів. Користуючись цим модулем, керівник може давати завдання кожного підлеглого і спостерігати процес виконання завдання. Система запам’ятовує, де, в який час виконавець працював над завданням.
Використання системи на більш низькому рівні дозволяє контролювати роботу аварійних і ремонтних бригад. Диспетчер може давати завдання по черговій карті, контролювати хід виконання завдання, а керівник може спостерігати за процесом. На Рис. 2 представлено рішення задачі фотофіксації показань лічильників, тобто диспетчер дав команду сфотографувати покази лічильника. Результати, час і місце виконання роботи заносяться в пам’ять системи.

Рис 2Рис. 2. Використання чергової карти АЕ

Чергова карта є динамічним об’єктом і вимагає постійного оновлення. Оновлювати чергову карту повинні служби, які відповідають за свою ділянку роботи. Оновлення може виконуватися різними способами (від ручного введення даних до надання доступу з використанням веб-сервісів). В якості користувачів чергової карти виділимо кілька основних груп:

 1. Адміністративне керівництво АЕ.
 2. Охорона, безпека та служби надзвичайних ситуацій.
 3. Комунальні підприємства, що обслуговують АЕ.
 4. Матеріально – технічне забезпечення
 5. Управління комунальним транспортом
 6. Звернення громадян та моніторинг усунення проблем і скарг.
 7. Питання охорони здоров’я
 8. Освіта
 9. інші

Висновок

Якщо Ви хочете більш докладно дізнатися про Електронному інформаційному помічника керівника Giscuit-Region або протестувати його роботу на своїх даних звертайтеся будь ласка до нашої організації
Приклади використання Giscuit можна подивитися на сайті http://giscuit.com/documentation
Додаток 1. Класифікація даних
Вся спеціальна інформація потрапляє в один з наступних розділів:

 1. Безпека
 2. Державні послуги
 3. Дороги і транспорт
 4. Дозвілля і відпочинок
 5. Житлово-комунальне господарство
 6. Турбота про тварин
 7. Охорона здоров’я
 8. Земля і майно
 9. Культура
 10. Освіта
 11. Органи державної влади
 12. Пішохідна інфраструктура
 13. Підприємництво
 14. Зв’язок
 15. Сезонні набори даних
 16. Соціальна середу
 17. Довідкова інформація
 18. Територіальний поділ
 19. Торгівля
 20. Працевлаштування
 21. Вулично-дорожня мережа
 22. Фізична культура і спорт

Додаток. Система моделювання будівництва доріг MapXPlus
Проблематика при будівництві доріг
• Відсутність точного тимчасового графіка з будівництва
• Чи не прозорість використання фінансів на будівництво дороги. Ніхто не може аргументувати, що для будівництва даної дороги потрібно стільки кубів асфальту, стільки гравію, стільки ПММ і стільки техніки. Все робиться приблизно «на око», що дає можливість красти матеріали в необмежених кількостях.
• Відсутність контролю за процесом
Головна мета
1. Сформувати щохвилинний графік робіт для кожного учасника процесу будівництва дороги про те, що він повинен зробити, скільки проїхати кілометрів, що привезти, коли привезти.
2. На підставі плану здійснювати контроль за дотриманням всіх норм і правил.
Результат
1. Керованість процесом будівництва
2. Гарантія якості дороги, немає змоги не привезти заплановане кількість матеріалів, а просто їх списувати, оскільки порушаться всі інші графіки щодо інших учасників.
3. Зниження витрат на будівництво.

Короткий опис методики роботи системи
Програмний комплекс з вбудованою геоінформаційною системою. У систему вносяться технологічні карти, про те, що потрібно для побудови конкретного метру дороги. Далі система проводить розрахунок графіка руху транспорту. Наприклад, спочатку потрібно зняти старе покриття. Для цього потрібно 2 види транспортних засобів: трактор і вантажна машина для вивозу старого покриття. Норми робіт по даній операції такі-то. Для укладання нового покриття потрібно привезти гравій, розрівняти і втрамбувати його. Везти гравій потрібно з мобільного заводу. Система розрахує пробіги кожного автомобіля, тимчасові нормативи. Завдання мінімізувати простої кожного учасника, підвищити ККД, знизити витрати.
Система розраховує, які будуть витрати на будівництво, якщо мобільні заводи будуть розташовані в тих чи інших місцях, а також розрахувати оптимальну кількість ресурсів, маючи терміни закінчення робіт.

Підготував  –  САМОРОДОВ ЄВГЕН ЛЬВОВИЧ, фахівець у галузі математичного моделювання, нелінійного аналізу та геоінформаційних систем.