Scientific conference "Reforms in Ukraine: Illusions and Realities."


Scientific and Practical Conference
„Реформи в Україні: ілюзії та реалії. Частина 2.” відбулася в Києві
13-го січня 2015 року в Музеї гетьманства за адресою вул. Спаська, 11-б.

Організаторами конференції стали Громадська організація «Соціальні та економічні новації у суспільстві» (ГО “CЕНС”) та Музей гетьманства. У конференції взяли участь науковці, експерти, фахівці в різних галузях здійснення реформ.

Main topics

• System analysis.
• Economic aspects of the reform process
• Перегляд законодавства, юридичні аспекти.
• Features of functioning of society.
• Safety and health.
• Освіта й наука.
• Administrative reform and local samovryaduannya

Start conference - 11.00

The conference program

Самородов Є.Л., співробітник ІПСА НТУУ „КПІ”, член ГО „СЕНС” – „Геоінформаційні системи як засіб підтримки реформ. Приклади та можливості”
Гайдук. В.Я., заступник Голови ГО „СЕНС”, директор Центру експертизи та оцінки – „Місцеве самоврядування: необхідність реформування та його шляхи”
Губань Р.В., співробітник Національного педуніверситету ім. М.Драгоманова –”Адміністративно-територіальна реформа в Україні” (стендова доповідь)
Павлишин О.В., к.ю.н., доцент НАВС, член ГО „СЕНС” – „Семіотико-правові аспекти реформування правової системи України”

Підведення підсумків. Обговорення виступів у форматі круглого столу. Ухвалення рішення за результатами роботи конференції.