Збірник статей 2016

Реформа адміністративно-територіального устрою України: ілюзії та реалії

Радим Губань, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова Реформа адміністративно-територіального устрою України: ілюзії та реалії Вкрай потрібно посилити прогностичну функцію юридичної науки. Вона не повинна обмежуватися тільки констатацією фактів, а має…

Права інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва: право слідування

Гандзюк Ю.М., Власов М.М., екперти в галузі інтелектуальної власності Права інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва: право слідування Насьогодні правовідносини у сфері інтелектуальної власності в Україні регулюються окремими положеннями Конституції…

Конституційність як принцип реформування вищої освіти України

Володимир Ковтунець, експерт Програми Альянсу сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI), доцент НАУ Конституційність як принцип реформування вищої освіти України Однією з перешкод у системному реформуванні соціально-економічних відносин в Україні…

Реформа системи охорони здоровʼя – необхідні кроки

Руслан Добровольський, лікар загальної практики, голова Київського осередку ГО „Суспільна служба України” Реформа системи охорони здоровʼя – необхідні кроки Перш за все треба прийняти на законодавчому рівні, що система охорони…

Суспільна свідомість як детермінанта державного розвитку

Валерія Жовтянська, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України Суспільна свідомість як детермінанта державного розвитку Виявлення детермінант суспільного розвитку є одним з головних і водночас інтригуючих завдань соціогуманітарної науки. Завдяки…

Соціально-психологічне підгрунтя правових відносин в Україні

Лариса Карп’юк, виконавчий директор ГО „СЕНС” Соціально-психологічне підгрунтя правових відносин в Україні Кожен Закон, що приймається і функціонує в державі, повинен бути сутнісним утворенням, в ідеалі – „діяльним духом” суспільства,…

Мета і самоорганізація. Можливості самоорганізації суспільних систем

Геннадій Повєщенко, Інститут прикладного системного аналізу НТТУ „КПІ” Мета і самоорганізація. Можливості самоорганізації суспільних систем Самоорганізація суспільства ‒ перехід до цілісної суспільної системи в той чи інший спосіб: політичний, юридичний,…

Подолання політико-правового спадку Андрія Вишинського в структурі державного устрою України

Дмитро Добрий, докторант Національного педагогічного університету ім. М П.Драгоманова. Подолання політико-правового спадку Андрія Вишинського в структурі державного устрою України В стислій формі наводиться апологія двопалатної парламентської республіки континентально-європейського типу, точно…

Important

Матеріали науково-практичної конференції (м.Київ, 26.12.14 і 13.01.15)

Реформи в Україні: ілюзії та реалії Матеріали науково-практичної конференції (м.Київ, 26 грудня 2014 р. і 13 січня 2015 р.) Київ – 2016 Реформи в Україні: ілюзії та реалії. Матеріали науково-практичної…

Семіотико-правові аспекти реформування правової системи України

Олег Павлишин, докторант докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ Семіотико-правові аспекти реформування правової системи України Останній рік був надзвичайно важливим для України і знаковим для всього світу. Протистояння на…