Збірник статей 2016

Important

ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛОКАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ

Олександр Макаренко, докт.фіз.-мат.наук, професор, Інститут прикладного системного аналізу НТТУ „КПІ” ГЛОБАЛЬНІ АСПЕКТИ ЛОКАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ Зараз Україна переживає важкий період, який, можливо, буде визначати її шлях на десятиріччя. Головними новими…

Нагальні проблеми біобезпеки України

Зінаїда Клестова, заступник директора з наукових питань, завідуюча Відділом наукового супроводу проблем біобезпеки та біоризиків Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів Нагальні проблеми біобезпеки України Глобальні геополітичні, геоекологічні та…

Important

Крим та інша Україна: психокультурні підстави та проблеми інтеграції

Роман Зрайко, член Правління ГО „СЕНС”, Лариса Карп’юк, виконавчий директор ГО „СЕНС” Крим та інша Україна: психокультурні підстави та проблеми інтеграції Зроблено спробу осмислення проблем міжетнічних стосунків у Криму та…